Офіційний партнер мережі крамниць електронних послуг "Твій Час"

Офіційний партнер мережі крамниць електронних послуг "Твій Час"

Можливості з нами зв'язатися:

Чому підпис на копії документів повинен відповідати підпису в паспорті

У своїй діяльності ЦСК «Україна» керується чинним законодавством України.

Згідно з п.3.1 Правил посиленої сертифікації, що затверджені наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України №3 від 13.01.2005 року (із змінами, внесеними згідно з Наказом ДСТСЗІ СБ України №50 від 10.05.2006 р.) (далі – Правила), кожен Центр повинен мати Регламент.

Регламент – нормативний документ, що визначає організаційні, технічні та інші умови діяльності акредитованого центру під час надання послуг кваліфікованого електронного підпису (далі - ЕП). Регламент роботи затверджується керівником ЦСК «Україна» після погодження з контролюючим органом – Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України (абз.1 п.3.3 Правил).

Відповідно до абзацу 3 підпункту «ґ» пункту 3.2 Правил, у Регламенті роботи ЦСК «Україна» були зазначені умови встановлення юридичної особи (представника юридичної особи) або фізичної особи – підписувачів, інформація, що надається заявником під час реєстрації, види документів, на підставі яких встановлюється підписувач, необхідність особистої присутності підписувача в акредитованому центрі тощо.

У п.5.2.3. Регламенту наведено перелік документів, необхідних для проходження процедури реєстрації, порядок та вимоги до засвідчення їх копій. Саме в цьому пункті вказано хто і яку копію документа повинен засвідчити для отримання сертифікатів у ЦСК «Україна». Тільки при дотриманні всіх передбачених Регламентом вимог, ЦСК «Україна» має право видати сертифікат КЕП. Переконатись в цьому зобов’язаний адміністратор реєстрації (далі - АР) під час проведення процедури реєстрації.

Перевірити дотримання вимог щодо підписання документів та засвідчення їх копій відповідними уповноваженими на це особами АР може тільки порівнявши підпис на цих документах (копіях документів) з підписом у документі, що посвідчує особу, яка розписалась.

Оскільки підпис у паспорті громадянина України, згідно з абз.4 п.9.1 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, що затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України №320 від 13.04.2012 р., ставиться після встановлення особи власника та у присутності працівника територіального підрозділу Державної міграційної служби України, то АР ЦСК «Україна» має всі підстави для порівняння підпису на документах, необхідних для отримання сертифікатів, з підписом у паспорті громадянина України.

Паспорт громадянина України - це документ, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України (абз.2 п.1 Положення про паспорт громадянина України, що затверджено Постановою Верховної Ради України №2503-XII від 26.06.1992 року).

Крім паспорта громадянина України, для ідентифікації підписів на документах, у комплекті документів також можуть надаватися:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • тимчасове посвідчення громадянина України;
  • посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні (тимчасова або безстрокова);
  • національний паспорт іноземця та його переклад на українську мову, засвідчений нотаріусом чи бюро перекладів;
  • посвідчення біженця;

Документ, що згідно Регламенту надається для отримання сертифікатів та містить посвідчувальний напис нотаріуса про справжність підпису відповідної особи (наприклад, статут, протокол, нотаріальна довіреність тощо).

Теги: Сертифікати, Інструкції, Комплект документів

Мова сайту: